Welkom op de website van Vipassana.nu.

Wij vormen een collectief van retraitebegeleiders die vipassana-meditatie faciliteren in Nederland. Dit doen we niet specifiek in de lijn van één leraar of stroming binnen de vipassana.

De bindende factor in de groep van retraitebegeleiders is de beoefening en begeleiding van deze vorm van meditatie. Dit in de context van de drievoudige training van ethiek, meditatie en wijsheid waarin deze plaats kan vinden en zoals deze in het Theravada-boeddhisme wordt onderwezen.

We realiseren ons dat we deel uitmaken van een historische ontwikkeling waarbij de Dhamma uit het Oosten nieuwe grond vindt in het Westen. We bezien deze ontwikkeling met een grondhouding van openheid en niet-sektarisme.

Klik hier  om meer te lezen over onze visie, ons aanbod en uitgangspunten.

Foto 27 juni 2019

Sinds 27 juni 2019 bestaat het collectief Vipassana.nu uit tien aangesloten retraitebegeleiders:

Ank Schravendeel, Chris Grijns, Dingeman Boot, Frits Koster, Johan Tinge, Joost van den Heuvel Rijnders, Marij Geurts, Ria Kea, Bart van Melik en Mirjam Schild

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwsbrief Artikelen
Niets gevonden.
Ank Schravendeel

Ik groeide op in een gereformeerd domineesgezin. Mijn behoefte aan spiritualiteit werd daardoor wel erkend, maar ik bleef actief op zoek naar “hoe kan ik dat leven?”

Op mijn 25e kwam ik in aanraking met Vipassana meditatie, dat was thuiskomen. Ik hoefde me niet anders voor te doen dan ik was en wat in mijn leven gebeurde bleek onderdeel van de beoefening. Wat ik op het kussen leer bleek direct toepasbaar in het gewone leven.

Ik begon in 1988 te mediteren in het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen, bij Johan Tinge. Bij Mettavihari volgde ik vele 10 daagse retraites. Na 2006 werd Frits Koster mijn leraar, bij hem liep ik ook stage om te leren zelf retraites te begeleiden.

Na een studie Andragologie deed ik in mijn werkzame leven ervaring op als docent, projectleider en manager in een verpleeghuis. Ik heb nu een eigen praktijk als coach.

In 2001 werd ik chronisch ziek. Dat veranderde mijn leven en ook mijn meditatie. Het omgaan met verlies leerde me om aandacht te geven aan een innerlijke houding van zachtmoedigheid als basis voor opmerkzaam zijn. Van Visu Teoh en Christina Feldman leerde ik metta meditatie als methode, die ik vooral in het dagelijks leven veel gebruik. Sinds 2010 zijn Patricia en Charles Genoud mijn leraren, zij combineren metta en Vipassana meditatie.

Vanaf 2008 begeleidde ik retraites van 4 of 7 dagen. Sinds die tijd ben ik berokken bij het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen. We werken met 4 begeleiders, ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het programma. Het samen met het bestuur en vrijwilligers dragen van een centrum is meditatie in actie. Ik verzorg lezingen, geef een jaargroep, geef (ook landelijk) weekeinden en retraites. In Friesland geef ik meditatie ochtenden, een basiscursus en een studiegroep.

In Groningen vieren we jaarlijks – dit jaar voor de 6e keer – Vesak. Het programma wordt voorbereid en gedragen door verschillende Boeddhistische stromingen (Zen, Leven in Aandacht, Maitreya, Shambala) Het nemen van een oecumenisch initiatief vind ik erg belangrijk, een manier om Boeddhisme in het Westen vorm te geven.

Een tiental jaren organiseerde ik de landelijke studiedagen voor begeleiders van plaatselijke zitgroepen. Ook individuele begeleiders help ik hun weg te vinden in het doorgeven van de Dhamma. Ik ben lid van de Ethische Commissie van de SIM.

Wat ik belangrijk vind in het begeleiden van retraites

  • “Walk your talk, talk your walk” het verwezenlijken van wat je in het mediteren leert
  • Betrouwbaar zijn, zorg dragen voor veiligheid en vertrouwen, als basisvoorwaarde om te kunnen leren
  • Vrijgevigheid, mijn ervaring en energie beschikbaar stellen voor het doorgeven van de Dhamma, als vrouw, als leek, in de westerse samenleving
  • De ervaringen van mediterenden plaatsen in het kader van de Dhamma, van de 4 edele Waarheden

Blog Artikelen van Ank

Spirituele vriendschap – Ank

Ank Schravendeel -, media
Live Lezing met Ank Schravendeel: Sprituele vriendschapNaast elkaar mediterend op een kussen, op een computerscherm of sprekend en handelend in het dagelijkse doen – we leren mediteren in relatie met…

Van bezorgd naar zorgzaam – Ank

Ank Schravendeel -, media
Van bezorgd naar zorgzaam – Ank Live Lezing met Ank Schravendeel: Van bezorgd naar zorgzaam… Met mindfulness zwaarte ervaren, bezorgdheid herkennen, onderzoek toelaten. Dat leert dragen en geeft betrokkenheid bij…

Interview met zuster Anopama – Ank

Ank Schravendeel -, media
Interview met zuster Anopama – Ank uitwisseling-ank-ayya-anopama-29-03-2020.mp4… Interview door Ank Schravendeel met Ayya Anopama, een westerse non in de Theravada traditie die als gast sinds half maart 2020 in het…

Alles verandert

Ank Schravendeel -, Blog
In de buitenwereld staat het leven op zijn kop. De binnenwereld is er onzeker en onrustig van. Alles verandert. Je kunt er geen peil op trekken wat doorgaat of niet.…

Mediteren en zingen

“In iedere spirituele traditie wordt gezongen” – Jan Kortie. Wij (Marij en Ank) raakten afgelopen zomer n.a.v. een zangstilteretraite met Jan Kortie in gesprek over chanten op vipassana-retraites. Ik (Marij)…

Circus voorstelling

Ank Schravendeel -, Blog
In januari volgde ik een retraite van een maand, samen met een collega in een vakantiehuisje op Texel. Het was de eerste keer om samen een retraite te volgen, de…

Bezoek www.ankschravendeel.nl

Nieuwsbrief Artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wie zijn we?

Een groep retraitebegeleiders die vipassana-meditatie faciliteren in Nederland. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als retraitebegeleider. Voorop staat de veiligheid die we bieden tijdens de activiteiten die we begeleiden. Sila of ethisch gezond gedrag vormt daarbij de basis en dat betekent het zelf ter harte nemen en actief uitdragen van het belang van de 5 leefadviezen die het boeddhisme kent:

  • Respect voor alles dat leeft.
  • Niet nemen wat niet gegeven is.
  • Onthouding van schadelijk seksueel gedrag.
  • Wijze spraak
  • Geen alcohol en drugs gebruiken, in die mate dat de geest erdoor vertroebeld wordt en we onszelf of anderen schade kunnen berokkenen.

We nemen ons voor deze leefadviezen te volgen tijdens retraites, in het dagelijkse leven en in de relatie leraar-leerling.

Wat is onze visie op Vipassana?

Het begeleiden van retraites doen we niet specifiek in de lijn van één leraar of stroming binnen de vipassana. We erkennen dat er vele verschillende vormen van vipassana zijn; er is sprake van een divers landschap. Voor veel retraitebegeleiders is de Mahasi Sayadaw-traditie de basis van waaruit zij het onderricht zelf beoefenen en doorgeven, maar er zijn ook veel andere invalshoeken zichtbaar, zoals Sayadaw U Tejanya, de Thaise woudtraditie, U Ba Khin  of Westerse vipassana-scholen als Tegen de stroom in, IMS, Spirit Rock of Gaya House. De bindende factor in de groep van retraitebegeleiders is de beoefening en begeleiding van vipassana-meditatie en de context van de drievoudige training van ethiek, meditatie en wijsheid waarin deze  plaats kan vinden. Daarbij onderkennen we ook het belang van het beoefenen van concentratie-meditatie en de vier Brahmavihara’s, voor een vruchtbare verdieping van het proces van inzicht van hart en geest. Ook de studie van de boeddhistische leer en het beoefenen van de richtlijnen tot het mindful communiceren uit de Insight Dialogue zien we als belangrijke pijlers voor het ontwikkelen van vipassana-inzicht, compassie en de belichaming daarvan. Het ondersteunen van dit proces middels bewegingsoefeningen zoals mindfulnessyoga, chi-kung e.d. vinden we belangrijk.

We realiseren ons dat we deel uitmaken van een historische ontwikkeling waarbij de Dhamma uit het Oosten nieuwe grond vindt in het Westen en bezien deze ontwikkeling met een grondhouding van openheid en niet-sektarisme.

Hoe zien we onze rol als retraitebegeleider en als facilitator van de dhamma.

Wij faciliteren het onderricht in de Dhamma. Naast plaatselijke zitgroepen begeleiden we retraites. We begeleiden retraites en blijven doorgaan met het zelf onderzoeken, bestuderen en beoefenen van de Dhamma. Zo blijven we zelf ook retraites doen, het liefst jaarlijks en met enige regelmaat een lange retraite. Het begeleiderschap vergt een grondige jarenlange meditatie-beoefening. Vipassana-nana is echter niet de enige pijler van het leraarschap. Ook theoretische kennis van de Dhamma is belangrijk. Zeker net zo belangrijk zijn andere vaardigheden voor het leraarschap, zoals communicatieve vaardigheden, het bieden van veiligheid en het heilzaam omgaan met de rol van leraar, waarbij kundig omgaan met (spirituele) overdracht en tegenoverdracht essentieel is. Verder is het kundig omgaan met groepsdynamiek, kennis van lichamelijke ziektes en psychische klachten waar deelnemers mee kunnen komen en kennis van hedendaagse wetenschappelijke ontwikkelingen voor ons belangrijk.

We onderschrijven de ethische code zoals deze door de SIM is verwoord.

Belangrijk hierbij is dat we ons realiseren dat retraitebegeleiders niet perfect zijn. Wanneer dit zich laat zien in onheilzaam gedrag dan vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor een open gesprek tussen begeleiders onderling over mogelijke incidenten. Als er incidenten zijn tussen leraar en leerling, dan volgen we de regels die in het ethische drieluik van de SIM zijn verwoord voor het afhandelen van zo’n situatie. We mogen als retraitebegeleider daarbij bescheiden zijn en beseffen dat er ook bij ons blinde vlekken kunnen zijn. We laten ons aanspreken door collega’s en andere ervaren beoefenaars van de Dhamma. Er is een bereidheid om samen deze incidenten te onderzoeken en er lering uit te trekken. Intervisie en supervisie kunnen daarbij ondersteunend zijn.

Daarnaast hopen we samen te werken naar het realiseren van een landelijk meditatiecentrum waar verschillende vipassana-groepen zich thuis kunnen voelen. Ten slotte willen we een transparant en goed opgebouwde opleidingsvorm laten ontstaan voor nieuwe retraitebegeleiders.

We staan open voor verbreding en verwelkomen retraitebegeleiders die zich bij onze visie willen aansluiten.

Specifiek voor de leraren die in 2007 benoemd zijn door Mettavihari:

We hebben afstand genomen van de benoeming door Mettavihari. Met de kennis zoals we die nu hebben beseffen we dat Mettavihari eigenlijk afstand had moeten doen van zijn monnikspij en leraarschap. Wij hebben zeker veel van hem kunnen leren,  maar vinden het op grote schaal geconstateerde ethische wangedrag onacceptabel. Daarom is een benoeming als leraar door hem o.i. ongeldig. Wij vinden het door de ontstane situatie daarom passend  dat degenen die door hem tot leraar benoemd zijn,  duidelijk naar buiten communiceren waarom zij retraitebegeleider kunnen zijn en vanuit welke grond zij hun positie als retraitebegeleider innemen.

Foto bij een overleg in juni 2017

We realiseren ons ook dat we sinds 2007 zonder hem als leraar opereren en dat we naast Mettavihari vele andere leraren hebben gehad die ons hebben geïnspireerd om de Dhamma op een zorgvuldige manier over te dragen.

De Sangha is gediend bij helderheid. Zo is het voor ons een uitgangspunt dat alle retraitebegeleiders kenbaar moeten kunnen maken wie hun belangrijkste leraren zijn geweest en duidelijkheid kunnen geven over de door hen onderwezen specifieke vipassana-benadering en -stroming en over de eigen ervaring in meditatie.

Wij pleiten voor een vorm van zelfevaluatie en heroriëntatie en zijn hier mee bezig. Klik hier voor meer informatie hierover. We zijn ten slotte ook bezig ons voor te bereiden op uitbreiding van de groep. Dat vraagt echter en zorgvuldigheid en ook nog enige tijd.

Ondertekenaars: Dingeman Boot, Marij Geurts, Joost van den Heuvel Rijnders, Frits Koster, Ank Schravendeel en Johan Tinge.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwsbrief Artikelen
Niets gevonden.
1
Afgeronde projecten