logo-vipassana-meditatie3
Met deze rondbrief (vier keer per jaar) willen we je informeren over nieuwe blogs (elke twee maanden een nieuwe blog), artikelen, activiteiten, literatuurtips en ontwikkelingen m.b.t. de beoefening van vipassana-meditatie in Nederland en België.
Beste abonnee,

Nieuwe blog

marij

Bearing witness

Marij Geurts - 1 april 2019
Vorig jaar, mei 2018, had ik eindelijk de moed om deel te nemen aan de Vrede en Verzoeningsdagen in voormalig concentratiekamp Buchenwald, georganiseerd door de Zen Peacemakers. Bernie Glassman was ooit de initiatiefnemer voor deze dagen in kamp Auschwitz-Birkenau.
Na de oorlog geboren, opgegroeid met verhalen over de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, had ik als babyboomer toch ook het idee dat ik geen recht van spreken had. Gaandeweg de jaren groeide het besef dat we niet alleen onze persoonlijke maar ook de collectieve wonden onder ogen moeten zien om vrede in ons zelf en in de wereld mogelijk te kunnen maken.

Snipverkouden

Chris Grijns - 5 december 2018
Chris Grijns
Met een vol hoofd en dichte oren is het niet lekker slapen. En zeker niet met dat gewoel en gepieker over hoe ik het morgen vol kan houden. Ik ben toch nooit ziek? Dit gaat niet lukken, te moe, te bleek, te snipverkouden om te werken.

Een verkoudheid overkomt ons zo af en toe, niets bijzonders. Maar kan ik met die hinderlijke pijn in de botten, een dichte neus en dikke ogen ook nog wakker en vriendelijk aanwezig kan zijn?

Nieuws uit de regio: Groningen

Boeddha bloeit
Zaterdag 30 maart j.l. organiseerden we met negen lokale boeddhistische groepen samen de Groninger Meditatiedag, “Boeddha bloeit”. Speciale zorg was besteed aan de gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling tussen de diverse sanghas en dat bracht zo’n 75 deelnemers op de been. Men kon kiezen uit één of meerdere van de vier workshops. Het resultaat was een bomvolle meditatiezolder die tot viermaal toe overliep van inspiratie. Van opmerkzaamheid van Vipassana, naar de ontwikkeling van focus vanuit de Zen Boat, via het zitten als een berg van Dharma Toevlucht, naar aandacht voor de vorm van Zen Spirit. Deelnemers reageerden enthousiast: “dit willen we iedere maand meemaken”, …”fijne sfeer” …. verder ook ”zo belangrijk dat we dit allemaal samen doen” en ook... “wat een heerlijke lunch!”.

Wanneer we vertrouwd raken met onze gewoontes van mediteren kan het algauw gebeuren dat we daar aan vasthouden. Zonder er erg in te hebben menen we, dat onze aanpak en de uitdrukkingen die we daarbij gebruiken staan voor de enige unieke boeddhistische weg. De Boeddha zou er vast raar van staan te kijken wanneer hij ons zo bezig zag!
Door samen te oefenen en ons op zo’n dag open te stellen voor de verschillende vormen en rituelen waar een ander zich vol overgave aan geeft, geven we onszelf de gelegenheid de eigenheid van onze eigen groep met nieuw inzicht te waarderen en onderlinge verschillen te relativeren.

Aan het eind van de dag was het niets dan blije gezichten, er werden nieuwe vrienden gemaakt en er was met oude bekenden bijgepraat. We gingen naar huis met de rijke ervaring van één sangha in het groot, van één sangha in Groningen!
Logo vipassana meditatiecentrum Groningen

Nieuws uit de regio: Groningen

Zondag 19 mei: Vesak-viering 'Wat is hier op uw antwoord?'

Op zondag 19 mei is het in het Vipassana Centrum opnieuw een drukte van belang. Dan vieren we Vesak en verzorgt Vipassana samen met een aantal andere organisaties een viering met diepgang. We oefenen ons in Lojong, wisselen onderling uit over onze rol in de samenleving en vieren de drie cruciale momenten uit het leven van Boeddha; geboorte, verlichting en dood. De titel van de dag? Juist…..”Wat is hier op uw antwoord?” De deur gaat open om 9.30 uur, het programma (inclusief lunch) duurt tot 14 uur.

Nieuws uit de regio: Enschede

Logo_inzichtmeditatie_Twente
Zondag 12 mei zal de Vesak-viering plaatsvinden in Enschede. Vesak is een boeddhistische feestdag waarbij wordt stilgestaan bij de geboorte, ontwaken en het heengaan van de historische Boeddha bijna 2600 jaar geleden. Wij vieren dat in Enschede door op zondagmiddag bij elkaar te komen, als een sangha. Het programma bestaat o.a. uit twee lezingen over positieve psychologie en een muzikale meditatie met een handpan.

Digitale Sangha

Digitale Sangha
Maandelijks organiseert Joost op een zondagavond een digitale sangha. Vanuit huis kan je makkelijk en gratis via internet aanwezig zijn bij een geleide meditatie, lezing met een thema en ter afsluiting vraag en antwoord. De eerstvolgende keer is op
maandag 7 april, met als thema: ‘Intermenselijke relaties als oefening’. Van 20.00-21.30. Aanmelden: joost@inzichtmeditatie.com. Meer info op www.joost-meditatie.nl.
Rob Burbea

Rob Burbea: Seeing That Frees

Boekbespreking door Marij Geurts

Het realiseren van leegte speelt een centrale rol in het onderricht van de Boeddha over vrij worden van lijden en stress. Toch is de ervaring van leegte/ voidness geen gemakkelijk onderwerp en het roept bij menige mediterende nogal eens vragen op. Ook voor mij bleef leegte lange tijd abstract, een concept waar ik intuïtief wel iets mee had, nieuwsgierig naar was, maar de verhouding er mee was toch wat moeizaam.
Toen ik het boek Seeing that frees van Rob Burbea - resident teacher in Gaiahouse - begon te lezen was ik onder de indruk hoe hij mij als een vaardige gids handreikingen geeft voor onderzoek en beoefening . Zijn praktische en toegankelijke manier van schrijven, zijn ongelofelijke ervaring met en kennis van de Dhamma nodigen uit tot lezen. De vele praktische uitnodigingen tot Dhamma onderzoek, gaven mij een dieper begrip van wat leegte in essentie is namelijk een sleutelinzicht dat ons leven kan transformeren.

De schrijver begint met een heldere uitleg over het basisonderricht van De Boeddha: anicca, dukkha en anatta, de 12 schakels van voorwaardelijk ontstaan en leegte. Vervolgens laat hij de lezer op een creatieve manier zien hoe je deze leringen in de praktijk kunt brengen als een “manier van kijken”. Een kijken dat vrij is en waardoor zich diepere manieren van begrijpen kunnen ontvouwen, inzichten zich kunnen ontwikkelen en vrijheid zich kan verdiepen. Dit unieke concept, (inzicht als bevrijdende manieren van kijken), is fundamenteel voor zijn hele benadering.
Gaandeweg het boek wordt duidelijk dat alle leringen van de Boeddha leiden naar het begrijpen van voorwaardelijk ontstaan, en zo van de leegte van alle verschijnselen.
Zijn wijze van benadering nodigt uit tot een grote flexibiliteit in de manier waarop we naar dingen kunnen kijken. En het is deze flexibiliteit die de hele benadering van inzicht, die in dit boek geboden wordt, doordringt.
De schrijver laat ons ook ontdekken hoe verschillende en soms tegengestelde begrippen geïntegreerd kunnen worden in onze beoefening. B.v. verschillende tradities hebben nogal verschillende opvattingen over de plaats van analytisch onderzoek en denken op het pad. De schrijver verheldert op een vaardige manier de rol die deze gezichtspunten kunnen hebben als onze beoefening zich verdiept. En we daardoor niet gevangen hoeven raken in een warboel van metafysische begrippen en meningen. Voor hem is dan nog het enige criterium: helpt dit om de hart/geest te bevrijden?

Seeeing that frees is niet alleen een benadering die breed en inclusief is. De schrijver laat ook zien dat veel inzichten die we in eerste instantie als waar beschouwen, voorlopig blijken te zijn. Hij laat zien dat door voortgaande ondervraging, deze voorlopige inzichten als vitale “steppingstones” gebruikt kunnen worden naar een dieper en vollediger inzicht.
“It is rare to find a book that explores so deeply the philosophical underpinnings of awakening at the same time as offering the practical means to realize it”. Aldus Joseph Goldstein in het voorwoord. Het boek is aan te bevelen voor ervaren beoefenaars en nodigt uit om in kleine groepjes met elkaar Dhamma onderzoek te doen.

Retraite activiteiten

Chris Grijns

Een fijne lente toegewenst

Ria-Kea-2018