logo-vipassana-meditatie3
Beste abonnee,
Graag bieden we je vanuit het collectief van retraitebegeleiders - Vipassana.nu - deze lente-editie van de periodieke Nieuwsbrief. We hopen je met onze blogs, boekbesprekingen en andere nieuws in deze corona-crisis te inspireren. Veel leesplezier, namens Ank, Bart, Chris, Dingeman, Frits, Johan, Joost, Marij, Mirjam en Ria.

Nieuwe blogs

Alles verandert

Ank Schravendeel - 28 maart 2020
Ank-Schravendeel
In de buitenwereld staat het leven op zijn kop. De binnenwereld is er onzeker en onrustig van. Alles verandert. Je kunt er geen peil op trekken wat doorgaat of niet. Een proces van loslaten van je agenda, teleurstelling incasseren, op jezelf teruggeworpen zijn, verlies lijden, opgeven waar je aan gewend bent......En niemand die het weet: hoe lang nog, waardoor precies, hoe het verder zal geen, of ik ziek word of jij. Geen controle...
joost-vd-heuvel

Bedreiging en kans

Joost van den Heuvel Rijnders - 21 maart 2020
In het Chinees is het begrip ‘crisis’ opgebouwd uit de karakters voor ‘bedreiging’ en ‘kans’. Er is dus een opmerkelijke samenhang tussen beide. De corona-crisis vormt een bedreiging voor ons allemaal. We kunnen ziek worden en er zelfs aan sterven. Minder erg, maar toch ook erg ingrijpend kan deze tijd zijn voor de portemonnee.
Een crisis biedt ook kansen. De natuur laat dit goed zien. Er is jaarlijks een cyclisch proces van afsterven en weer opbloeien. Van komen en gaan...
30NOW - Live meditatie voor iedereen

Dagelijks Live meditatie voor iedereen

Met elkaar mediteren kan heel stimulerend zijn. Juist in deze tijd van sociale isolatie kun je je meditatiebeoefening voortzetten door online bij elkaar te komen en je op die manier te verbinden. 'If you can't go outside - go inside!' Drie weken lang - met ingang van zondag 22 maart, verzorgt 30NOW dagelijks een live meditatie in de ochtend van 10.00-10.30. ’s Avonds zal er bovendien dagelijks een lezing zijn ter ondersteuning van jou, je beoefening en je meditatiepad. De thema’s zorgen voor inspiratie en bieden je inzichten om wijs en compassievol om te gaan met de talloze veranderingen, onzekerheden en uitdagingen van deze tijd.
placeholder

Zomerretraite Vipassana.nu

o.l.v. Ria Kea, Ank Schravendeel, Bart van Melik en Joost van den Heuvel Rijnders

Van wo 29 juli t/m za 8 augustus a.s. zal er een tien etmalen durende retraite worden gehouden in de Pauenhof (Duitsland). Dit is een prachtige locatie in Sonsbeck, 70 km over de grens bij Nijmegen, met een tuin vol boeddhabeelden en een Tibetaanse pagoda. Het is een nieuw initiatief om met vier begeleiders deze retraite te verzorgen. De retraite zit met meer dan veertig deelnemers al bijna vol, er zijn nog enkele vrije plaatsen.
Save the date: zomerretraite 2021
Gezien de grote belangstelling voor de zomerretraite hebben we besloten om samen op dezelfde plek voor 2021 een zomerretraite te organiseren van drie weken. Het zal dan ook mogelijk zijn om tien dagen met te doen, of de 1e of de 2e helft. Welke begeleiders wanneer aanwezig zullen zijn tijdens deze retraite wordt later bekend gemaakt. De data zullen zijn: 1-22 augustus 2021.

Documentaire:
Boeddha's in het Westen - Bart van Melik

Mindfulness voor chronisch depressieven, oorlogsveteranen die leren omgaan met hun trauma's via inzichtsmeditatie en mensen die wereldwijd van achter hun laptop een groepsretraite volgen. Het is slechts een greep uit de vele gezichten van het boeddhisme in het westen.
Bart-van-Melik
Wat heeft de moderne mens aan deze eeuwenoude traditie? Hoe evolueert het boeddhisme onder invloed van onze westerse cultuur? In deze door Laetitia Schoofd gemaakte documentaire volgen we Bart van Melik, die meditatieles geeft aan oorlogsveteranen in New York City.
Podcast

Podcast

Compassievol hakkelen

‘Ja, ik ben wel hip tegenwoordig.’ Aan het woord in de nieuwe 30NOW-podcast, die vanaf vandaag online staat, is Frits Koster. Retraitebegeleider, auteur en tegenwoordig vooral bekend van zijn compassietraining. Hij reist daarmee de hele wereld over.
In dit keukentafelgesprek met Joost van den Heuvel Rijnders worden de verschillende gezichten van compassie besproken. Compassie is niet alleen maar mild en meegaand. ‘Als ouders geen grenzen stellen aan hun kinderen en altijd maar toegeven worden het koekiemonsters’, zegt Frits Koster. Met wijsheid begrenzen kan ook vriendelijk zijn, voor jezelf en voor een ander. Er is moed voor nodig om voor jezelf op te komen en bijvoorbeeld bij je werkgever aan geven dat de grens is bereikt. Heldhaftige compassie, of ‘yangcompassie’, wordt dat wel genoemd. Krachtig en moedig.
‘Je ziet het in al die mooie glossy magazines: van die gefotoshopte dames, met een hemelse glimlach en perfecte lijnen: ja ik doe aan zelfcompassie, hoe heerlijk! Maar in de praktijk ziet dat er weleens anders uit. Compassie heeft ook te maken met vriendelijkheid voor de lastige of pijnlijke aspecten in ons leven en dat vraagt moed en bereidheid.'
De compassietraining gaat hand in hand met de beoefening van mindfulness. ‘In het boeddhisme bestaat een mooie metafoor. Net zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen zo heeft een mens twee vleugels nodig voor het realiseren van innerlijke en uiterlijke ruimte: de vleugel van wijsheid en die van compassie.
Compassie blijkt ook heel ondersteunend te zijn in het omgaan met eigen gebreken. Beide meditatieleraren aan deze keukentafel hakkelen soms en kunnen daar zelf hartelijk om lachen. ‘Dit wordt ook een extra lange podcast’, grapt Joost. Frits komt het idee voor een nieuwe training: compassievol hakkelen.
Beyond Tranquility - Charles Genoud
Boekbeschouwing

Charles Genoud:
Beyond Tranquility

Buddhist meditations
in Essay and Verse

(Wisdom Publications, 2020)
door Ank Schravendeel
Charles Genoud studeert en praktiseert Tibetaanse en vipassana meditatie sinds 1970, een éminence grise ... Zijn Franse boek "Meditation bouddhistes" is nu in het Engels vertaald. De lay-out is een belangrijk aspect van zijn boek. De tekst is opgemaakt in blokjes van twee of drie zinnen, waardoor je steeds wordt uitgenodigd om even te pauzeren en tot je door te te laten dringen wat je leest. Het leest als poëzie of een haiku. Hij haalt veel filosofen aan, uit de traditie zoals Nagarjuna of Dogen, of hedendaagse denkers als Buber en Simone Weil. Hij beschrijft de ervaring, hij schrijft niet over wat je zou kunnen bedenken over je ervaring, maar zo direct mogelijk. In een voorbeeld over loopmeditatie gaat hij in op het tijdsbesef, wat is dit hier en nu:

Een stap
zonder verleden, zonder vervolg
gaat nergens heen
Kan ik volledig bewegend lichaam zijn?

Samen met zijn vrouw Patricia begeleidt hij retraites in Europa, meest Franstalig. Zie www.pcgenoud.ch. Naar aanleiding van een retraite in Pauenhof vorige zomer staat er een artikel van Job Burgers op www.simsara.nl over zijn impressies. Klik op de knop hieronder om dit artikel te kunnen lezen.
Boekbeschouwing

Reinhilde Pulinx: Mindfulness in superdiversiteit

Engagement en verbinding met de ander
(Pelckmans Pro, 2019)
door Frits Koster
Mindfulness in Superdiversiteit - Reinhilde Pulinx
Mindfulnessbeoefening kan ons adem- en leefruimte geven, iets dat duidelijk naar voren is gekomen in de enorme hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek. De beoefening van mindfulness heeft echter ook een schaduwzijde. Men kan namelijk ook doorschieten in de zijns-modus en alleen nog maar erkennend gewaar zijn bij allerlei misstanden en dilemma’s die onze moderne samenleving met zich meebrengt. Men verwordt dan tot ‘zijnsdweil’ en vergeet dat engagement (betrokkenheid) en stress ook een heel waardevolle kant hebben; ze belichamen namelijk toewijding aan levenswaarden en een dergelijke gezonde stress blijkt veel vreugde en verbondenheid te brengen, intrapersoonlijk én interpersoonlijk.

Reinhilde Pulinx, die zelf al langer mindfulness beoefent vanuit een meditatieve traditie, constateerde deze valkuil en besloot hier een boek aan te wagen. Als sociaal wetenschapper heeft ze hierin een aantal meer ervaren mindfulnessbeoefenaars en -leraren in het Nederlandstalige gebied geïnterviewd en gepoogd meer antwoorden te krijgen op haar belangrijke vragen.

Het resultaat is een zeer goed en prettig leesbaar, inzichtrijk boek dat het licht laat schijnen op deze tijd en daarnaast perspectieven openlegt voor de beoefening van mindfulness in het Westen, voor het cultiveren van een wijze en compassievolle levensstijl.

Voor velen heeft de huidige tijd van social distancing niet alleen vervelende consequenties maar wordt dit ook gevoeld als een pas op de plaats, als een ‘gedwongen retraite’. Voor sommigen kan dit heel gezond zijn. Maar daarnaast zijn ook kwaliteiten als betrokkenheid en verbondenheid met anderen onontbeerlijk. Dit vraagt echter wel om een gezonde balans. We kunnen immers ook terecht komen in pathetisch altruïsme of empatische distress, waarbij er wel veel invoelingsvermogen is maar minder innerlijke balans.

Het fijne van dit boek is dat het niet dogmatisch van toon is maar een open houding belichaamt van een onderzoeker die m.i. heel terecht een spanningsveld constateert en een aantal kritische vragen stelt die bij kunnen dragen aan een ruimer begrip van mindfulness. Ik kan me voorstellen dat hier nog eens een beweging uitvloeit met een naam als Mindfulness-Based Engagement en/of Mindfulness-Based Relationality. Mogelijk kan het sereniteitsgebed, dat wel wordt toegedicht aan Theresa van Avila, hierin een mooie richtlijn bieden:

'Moge ik de sereniteit hebben om te accepteren wat ik niet veranderen kan.
Moge ik de moed hebben om te veranderen wat ik veranderen kan.
En moge ik de wijsheid hebben om het onderscheid te kunnen maken.'

Agenda collectief

Agenda collectief

Bart van Melik
Mirjam Schild
Chris Grijns

In alle opzichten een goede gezondheid toegewenst

Ria Kea