Op initiatief van Jotika Hermsen, onder begeleiding van Jan Andreae, hebben 4 gesprekken plaatsgevonden tussen leden van de oud lerarengroep.

Doel: relatie verbeteren na het opheffen van de groep. Met dat proces is een goed begin gemaakt.

 

Jan heeft als deskundige buitenstander ook zijn visie gegeven op onze situatie:

  1. Er zijn autonome groepen, verschillende sangha’s naast elkaar. Streef niet naar een landelijke overkoepelende organisatie, die is niet levensvatbaar op dit moment.
  2. Er is een gedeeld belang bij het ondersteunen van de beoefening van vipassana in Nederland, daar voelen jullie je allemaal bij betrokken. Op dat vlak komen jullie  elkaar tegen in activiteiten voor de zelfde sangha.
  3. Zoek elkaar op in projecten (bijvoorbeeld landelijke studiedag organiseren). Maak per project een tijdelijke organisatie.
  4. De tijd zal leren of uit project organisaties een vorm van langduriger bredere samenwerking ontstaat.
  5. Ga door met het elkaar ontmoeten om de relatie te verbeteren, los van de ondersteuning van Jan. Wij hebben besloten daar niet aan mee te doen

 

Als je hierover vragen hebt kun je contact zoeken met Ank Schravendeel 06 52624506.