Dingeman Boot

In 1934 ben ik in een Christelijk Gereformeerd gezin geboren en opgegroeid en al op jonge leeftijd was ik religieus ingesteld. Zo heb ik het christendom actief beoefend en dat leidde ertoe dat ik student werd aan de Theologische School van de Christelijk Gereformeerde Kerk  in Apeldoorn om te worden opgeleid tot predikant. Daar ben ik vastgelopen en kwam tot het inzicht dat ik niet in deze kerk paste.

Meer dan 30 jaar heb ik als waterbouwkundige bij de Rijkswaterstaat gewerkt en was betrokken bij de bouw van grote betonbouwkundige constructies: met name sluizen, bruggen en een tunnel. Daarnaast ben ik actief geweest in de politiek . Zo was ik 6 ½ jaar lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en 2 jaar gemeenteraadslid in Willemstad (N-B).

Yoga en Advaita Vedanta

In 1968 ben ik begonnen met de beoefening van hatha-yoga en kreeg al vlug belangstelling voor de spirituele kant van de yoga. Zo kwam ik in aanraking met Wolter Keers, die zijn onderricht gaf vanuit de Advaita Vedanta filosofie, een belangrijke richting binnen het hindoeïsme. Hij was mijn eerste belangrijke leraar. Dit onderricht bracht mij ertoe de politiek vaarwel te zeggen en de opleiding tot yogadocent te gaan volgen bij de stichting Yoga & Vedanta onder supervisie van Rama Polderman. Wolter adviseerde mij naar de bekende leraar Shri Nisargadatta Maharaj in Bombay te gaan. Ik ben daar 3 keer geweest en hij is wellicht de belangrijkste leermeester in mijn leven geworden. Hij heeft veel voor mij betekend; hij liet mij zien wie ik niet ben en gaf belangrijke aanwijzingen om te komen tot wie ik werkelijk ben.

Zen en Vipassana

Na mijn opleiding tot yogadocent heb ik 4 jaar yogales in Roosendaal gegeven. Daarmee ben ik gestopt om me helemaal te kunnen richten op de beoefening van meditatie. Dat was eerst enkele jaren Zenmeditatie. In 1983 volgde ik mijn eerste Vipassana-meditatieretraite olv Mettavihari, waarbij ik merkte dat de Vipassana beter bij mij paste dan de Zen. Na gedurende enkele jaren de nodige retraites olv Mettavihari te hebben gevolgd, had ik gelegenheid gedurende 4 maanden in Thailand en Maleisië te mediteren. In 1989 ging ik voor 18 maanden naar Birma, waar ik ook gedurende 14 maanden monnik ben geweest. Deze tijd in Birma en zeker ook het monnik-zijn heeft veel voor mij betekend. Ik kreeg een dieper inzicht in het pad van de Boeddha en daarmee veel dieper inzicht in mijzelf en mijn pad. Via het boeddhisme kreeg ik ook een dieper inzicht in sommige bijbelgedeelten en het christendom. In Thailand, Maleisië en Birma mediteerde ik olv Frits Koster, U Pandita, U Jatila en U Janaka.

Na terugkeer in Nederland ben ik voor 6 maanden gaan mediteren in IMS (Insight Meditation Society) in de USA olv Westerse leraren. Joseph Goldstein werd daar mijn belangrijkste leermeester. Daar heb ik ook geleerd hoe de oosterse leer van het boeddhisme kan worden vertaald naar onze westerse leefwereld. Ik ben erg dankbaar dat ik de gelegenheid en de motivatie heb gehad om eerst langere tijd in Azië en daarna in de USA te mediteren olv bekwame leraren. Het heeft mij dichter bij mezelf gebracht met alle positieve effecten die daarbij horen: meer en meer vrede met mezelf en het leven van elk moment. Bovenal: liefde voor mezelf en liefde voor alles en iedereen en waarmee ik mij verbonden voel.

Yoga- en meditatiecentrum ‘Pannananda’

Vanuit een sterke motivatie om wat ik ervaren en geleerd had te delen met andere mensen en in overleg met Joseph Goldstein ben ik in 1992 begonnen met het centrum yoga-meditatie “Pannananda” in Zwolle. Pannananda is de naam die mij als monnik werd gegeven en betekent: hij die zijn gelukzaligheid vindt in de wijsheid. De combinatie van de meditatie met yoga bleek de toegankelijkheid tot de meditatie gemakkelijker te maken. Om te beginnen blijkt het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn voor veel mensen een belangrijke toegangspoort te kunnen zijn tot de meditatie. Gedurende 20 jaar heb ik alle (meestal 4) groepen wekelijks  ’s avonds begeleid. De stichting Vipassana Meditatie Zwolle heeft de groepen overgenomen en samen met anderen begeleid ik nu nog groepen voor de stichting.

Wat ik belangrijk vind in het begeleiden van retraites

Sedert 1997 begeleid ik retraites, die een mooie gelegenheid geven om je meditatieproces te verdiepen en meestal ook je motivatie versterkt. In mijn begeleiding tracht ik zoveel mogelijk de wijsheid, die iedereen in zich heeft, wakker te schudden om zo in vertrouwen te luisteren naar de eigen wijsheid. Het is werkelijk mooi in de gelegenheid te zijn anderen te kunnen begeleiden op hun pad en te laten zien dat de vele hindernissen waarmee iedereen te maken heeft, evenzovele noodzakelijke leerprocessen zijn, die je nu eenmaal moet ondergaan. Wat ik belangrijk vind is dat een retraite in feite als een training wordt gezien om de verkregen inzichten en vaardigheden zoveel mogelijk te integreren in het dagelijks bestaan en het dagelijks bestaan met zijn vele processen eveneens als een leermeester te zien.

Nieuwsbrief Artikelen

Blog Artikelen en Media van Dingeman

Ouder worden

Een blog van Dingeman Boot Kort geleden ben ik 90 jaar geworden. Het…

Oorlog

Er is een afschuwelijke oorlog gaande in Oekraïne! Mijn hart doet enorm veel…

Verbinding

In deze tijd waar we te maken hebben met het corona-virus word je…

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws