Verbinding

In deze tijd waar we te maken hebben met het corona-virus word je nogal teruggeworpen op jezelf of je gezin. Je kunt niet meer op bezoek bij je ouders, familie of vrienden. Je kunt alleen nog contact hebben per telefoon of per mail. Nogal wat mensen hebben moeite om zo geïsoleerd met zichzelf of het gezin deze tijd door te brengen. We willen als mensen graag in verbinding zijn met anderen of gemeenschappen waar we deel van uitmaken. Dat kan bijvoorbeeld je familie, club, kerk of sangha zijn. We kunnen lezen dat vooral ook oudere mensen in bv verpleegtehuizen daar erg veel moeite mee hebben, gewend als ze zijn met de dagelijkse bezoeken van hun partner, (klein-)kinderen en vrienden, wanneer deze bezoeken wegvallen. Je merkt in deze periode dat je erg afhankelijk bent van deze vormen van verbinding voor je welzijn.

Veel mensen beseffen niet dat verbinding hebben met jezelf niet alleen mogelijk is maar in feite ook belangrijker. Als boeddhist heb ik het dan over: verbinding met wie je werkelijk bent, verbinding met je boeddha-natuur. Ook wordt hiervoor wel de begrippen je essentie of het goddelijke in jezelf gebruikt. Naarmate we meer in verbinding kunnen zijn met onszelf zijn we minder van andere mensen, maar ook van allerlei materiële zaken, afhankelijk voor ons welzijn en geluk.

Hoe kom je dan in verbinding met jezelf en daarmee met je boeddha-natuur? Een pad wat daartoe leidt is het beoefenen van meditatie. Het is daarbij erg ondersteunend als je vertrouwen hebt in je boeddha-natuur, het is de eerste van de drie juwelen die we in het boeddhisme kennen. De drie juwelen zijn: de Boeddha (de historische Boeddha en je eigen boeddha-natuur), de dhamma (het pad wat leidt naar je boeddha-natuur) en de sangha (de mensen met wie je samen dit pad volgt). De dhamma houdt dus in het beoefenen van meditatie: het ontwikkelen van gewaarzijn, het aanwezig zijn in het hier en nu.

Velen zullen nu reageren met: als ik mediteer heb ik alleen maar te maken met onrust, zintuigindrukken, gedachten, gevoelens en allerlei gemoedstoestanden. Dat klopt! Het hele meditatieproces heeft vooral te maken met het loslaten, waarbij je het loslaten ook moet loslaten. Hoe meer je kunt komen tot loslaten wat je niet bent hoe dichter je komt bij wat je werkelijk bent. Meditatie is een proces waarbij je er goed aan doet dit regelmatig te beoefenen onder leiding van een leraar. Verder zijn geduld en toewijding hierbij belangrijke kwaliteiten. Je ontwikkelt daarbij wijsheid en liefde. Dit proces leidt ook steeds meer tot vrede en verstilling. In deze verstilling manifesteert zich geleidelijk je boeddha-natuur. Dat zullen in het begin eerst flitsen zijn. Naarmate je dichter komt bij wie je werkelijk bent ben je minder afhankelijk van anderen. Dat wil niet zeggen dat je niet meer van andere mensen kunt genieten. Integendeel! Naarmate we ons meer verbonden voelen met wie we werkelijk zijn zullen we ons ook meer verbonden voelen met andere mensen, ja met alle levende wezens. We zullen meer en meer de eenheid en liefde met onszelf, anderen en alles om ons heen ervaren en zo ook op een natuurlijke wijze er voor de ander zijn.

Tip: een hulpmiddel om wat gemakkelijker met je boeddha-natuur in contact te komen is om een stil plekje in de natuur te zoeken. Open jezelf voor de natuur en de stilte om je heen en besef dat je er een onderdeel van vormt. Stem je af op je bewustzijn en open jezelf voor wat je daar ontmoet. Heb daar vrede mee en besef dat wat je daar tegenkomt eveneens een onderdeel is van de natuur om je heen. Wellicht zijn er (korte) momenten van stilte zonder dat je daarnaar grijpt of probeert vast te houden. Besef dat het proces om te komen tot het samenvallen met je boeddha-natuur een ontwakingsproces is.

Open je voor dat proces! Het is werkelijk fantastisch als je in verbinding kunt komen en zijn met jezelf of er nu een corona-crisis is of niet!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Lees ook de andere artikelen op Vipassana.nu.

Het reproductiegetal van vriendelijkheid

Voor de zomer stond ik met de fiets voor een stoplicht te wachten. Na een lange en volle dag werken in het onderwijs stond ik daar, in gedachten verzonken. Toen…

Hoe jezelf te geven aan deze wereld

In het Vipassana Centrum in Groningen organiseren we activiteiten die ingaan op samenleven in deze overgangstijd. Meditatie geeft de mogelijkheid om bewust te zijn van wat er speelt in lichaam…

Alles inclusief? Hoe dan?

Op het moment dat ik deze blog schrijf zijn de Taliban bezig aan hun opmars om Afghanistan te veroveren op de zittende regeringstroepen. Kabul staat op het punt te vallen.…

Waardeer je inzet en vertrouwen zal groeien

Het lijkt zo tegenstrijdig: stil zitten op je kussen, opmerkzaamheid beoefenen en dan beseffen  dat de Dhamma uiteindelijk oproept tot actie, heel praktisch is. Actiegericht? Dat kon ik destijds –…

Liefde is de essentie van alle religies

God is liefde, dat is de essentie van het christendom. Jezus heeft dat breed uitgedragen. De grote betekenis van deze religie is dat velen Jezus’ voorbeeld proberen te volgen, met…

De natuur als leermeester

Zodra ik al fietsend de stad achter mij laat en de weilanden met de wilgen en slootjes mijn blik vangen, komt er een soort rust over mij heen. De schouders…

Mindfulness: an inside job?

En zo zat ik eens helemaal vast. Het was een zomerse retraite: buiten zitten met een bordje op schoot, loopmeditatie met rondscharrelende kippen, stil zitten onder het dak van een…

Geduld is Liefde

Precies op het juiste moment zei Dingeman Boot, een van mijn eerste meditatieleraren: ‘Bart, vergeet niet, geduld is liefde’. Dit was een paar maanden voor de uitbraak van de coronacrisis.…

Alles verandert

In de buitenwereld staat het leven op zijn kop. De binnenwereld is er onzeker en onrustig van. Alles verandert. Je kunt er geen peil op trekken wat doorgaat of niet.…

Bedreiging en kans

In het Chinees is het begrip ‘crisis’ opgebouwd uit de karakters voor ‘bedreiging’ en ‘kans’. Er is dus een opmerkelijke samenhang tussen beide. De coronacrisis vormt een bedreiging voor ons…
Menu