Heroriëntatie

Wij – Frits Koster, Joost van den Heuvel Rijnders, Marije Geurts, Dingeman Boot, Ank Schravendeel en Johan Tinge – hebben in 2016 het initiatief genomen om een heroriëntatie proces in gang te zetten over ons leraarschap. Op dit moment noemen we onszelf geen meditatie leraar, maar retraite begeleider, een term die meer gericht is op de taken die we uitvoeren dan op een rol.

Het doel van het heroriëntatieproces

Het heroriëntatie proces heeft als doel om naar elkaar en naar de sangha helderheid te geven over onze achtergrond als retraitebegeleider:

  • Welke kwaliteiten heeft deze begeleider.
  • Bij welke leraren heeft de begeleider retraites gedaan heeft en hoe is haar/zijn ontwikkeling in de Dhamma gegaan.
  • Welke andere vormen van Dhamma-onderricht heeft de begeleider gevolgd (zoals Abhidhamma-studie, Sutta-studie, Insight Dialogue).
  • Welke zijn de intenties om de Dhamma door te geven.
  • Welke kwaliteiten om met individuen en/of met groepen te werken neemt de begeleider mee uit een wereldse loopbaan.
  • Op welke gebieden kan de begeleider zich verder ontwikkelen en waar en hoe gaat zij/hij dat doen?

Zo willen we duidelijk maken wat onze kennis en achtergrond is.

De opzet

We zijn bij verschillende deskundigen en senior-teachers te rade gegaan. Riët Aarsse gaf informatie over de opzet van zelfevaluatie-processen. Christina Feldman (senior teacher Gaia House) attendeerde ons op “16 criteria for vipassana teachers”, die in het Gaia House, het IMS en Spirit Rock worden gebruikt als kwaliteitscheck voor nieuwe leraren die in die locatie les komen geven. Verschillende leraren, zuster Viranani, Patricia Feldman en Linda Lehrhaupt hebben we ons initiatief voorgelegd en zij hebben ons met hun feedback ondersteund.

De 16 criteria zijn uitgewerkt in een zelfevaluatie, met bij ieder criterium verdiepende vragen. Ieder van ons heeft een zelfevaluatie beschreven. De zelfevaluaties zijn eind juni 2017 in een bijeenkomst besproken, onder begeleiding van Frances Nijssen als onafhankelijk procesbegeleider. Deze vorm van intervisie was verdiepend en inspirerend. In een veilige sfeer konden we ons open en kwetsbaar opstellen en gevoelige kwesties op een respectvolle manier met elkaar bespreken. Dinsdag 19 juni 2018 hebben we deze bespreking vervolgd.

Toekomstperspectief

Deze manier van met elkaar ervaringen uitwisselen willen we voortzetten. De onderwerpen uit de lijst van 16 criteria zullen leidraad zijn voor de agenda van volgende intervisie bijeenkomsten. Klik hier voor de lijst met 16 criteria.

Als nieuwe retraitebegeleiders willen aansluiten bij onze groep is het maken van een zelfevaluatie op basis van de 16 criteria een startpunt voor kennismaking en vervolgprocedure. We willen daarnaast activiteiten voor de sangha organiseren, zoals lezingen, symposia, discussie forum via zoom, supervisie. Samenwerking met de Sim vinden we daarbij belangrijk.

(juli 2018)

Overleg Vipassana.nu juni 2019

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwsbrief Artikelen